Gyermek Kert

Szociális és Kulturális Alapítvány

Ifjúsági Információs Iroda, Teleház

 

Céljaink:

1. A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok értelmi és érzelmi fejlődésének, az iskolai előmenetelük megkönnyebbítésének, a környezetükbe való beilleszkedésüknek szakmai segítése. Minél kevesebb gyermek maradjon ki az oktatási rendszerből, - még mielőtt valamiféle szakképzésben részesülne. Az alapítvány olyan fiatalokkal is foglalkozik, akik önmagukra, vagy a környezetükre veszélyesek, destruktív életmódot folytatnak, vagy akiknek szűkebb, tágabb környezete veszélyezteti a fiatalok normális életvezetését. Dohányzás, alkohol és drog-mentes, tartalmas szabadidő eltöltésére sarkaljuk a fiatalokat, így csökkentve az érintettek számát, megelőzve az alkohol- és drogfogyasztással kapcsolatos bűncselekményekben való részvételt.

Az alapítványon belül megalakult egy stáb, amely közvetlenül a fiatalokat segítő munkát végez, és az Ifjúsági Információs Iroda létrehozásán, és működtetésén dolgozik. A stáb tagjai, pedagógusok, szociálpedagógusok, szociális munkások, szociálpolitikusok, és különböző segítő szakmák szakemberei, önkéntesei.

 

2. Az általános és középiskolai korosztály folyamatos tehetség-kutatása és tehetséggondozása, Tudós-klub létrehozása, amely kiscsoportos foglalkozásokból, matematikai és számítógép kezelési ismeretekből Windows és Linux operációs rendszer alatt, valamint programozási nyelvek (Basic, HTML, Perl, Php, Flash) és az Internet használatának oktatásából áll.

 

3. TELEHÁZ létrehozása, Esztergom Város és vonzáskörzetének információs ellátottsága érdekében. A hét öt munkanapján, 9:30-18:00 óráig, tizenöt számítógépes munkaállomással felszerelt teleház működtetése.

A létrehozott Teleház formabontó, mert egyrészt szorosan kapcsolódik az első két Alapítványi cél megvalósításához, ezzel aktív szerepet vállalva a közösségi célok elérésében és a problémák kezelésében. Egyszerre információt szolgáltat, egyszerre nevelő célzatú és egyszerre kínál alternatív elfoglaltságot.

Másrészt túlnyúlik a szokásos teleház méreten és történelmi adottságokat is kezelni kényszerül. Esztergom város, a hajdani Esztergom vármegye központjaként néhány négyzetkilométeres területtel maradt a trianoni diktátum után, a mai Magyarország területén. A hozzá szervesen kapcsolódó települések túlnyomó többsége a mai Szlovákia területén található. A történelem fintora, hogy az elszakadt települések között a mai napig nem alakult ki olyan közigazgatási központ, amely Esztergom város helyébe léphet. Ebből származott az a felismerés, amely létrehozta az Ister-Granum, magyar-szlovák kistérségi szövetséget, amely gyakorlatilag felöleli a volt Esztergom vármegyét. Viszont amíg Esztergom infrastrukturális ellátottsága, és munkaerő piaca folyamatosan fejlődik, addig a szlovákiai falvak, sőt Párkány városa is (amely kb 85%-ban magyar ajkú települések) 50-60%-os munkanélküliséggel, jelentős infrastrukturális elmaradottsággal küzd. Az Alapítvány által létrehozandó Teleház, vagy nevezhetjük Tudásházának is, gyakorlatilag missziós szerepet vállal a közvetlen határ menti települések életében. Ezt a törekvést nagyban alátámasztja a státusz törvény elfogadása, illetve az októberben átadásra került Mária-Valéria híd is.

 

 

Elérhetőségeink: Esztergom, Aranyhegyi u. 5.

Telefon: 33-501-740

E-mail: www.gyermekkerta@freemail.hu

 

 

Oldalmenü
Diavetítő